FAQ's

- Betaal ik verzendingskosten?

Als je de planner of de stickerset apart bestelt, betaal je respectievelijk 3,00 euro en 1,00 euro verzendingskosten. Als je een combipakket bestelt, zijn de verzendingskosten inbegrepen. Gratis verzending vanaf 40 euro. Let wel: deze tarieven gelden enkel voor verzending binnen België (zie disclaimer).

- Ik heb geen mail met betalingsinformatie gekregen. Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Kijk zeker eens in de map van je ongewenste e-mails. Soms komt de automatische bevestigingsmail daar terecht. Als dat niet het geval is, kan je best even contact opnemen via astrid@houseofmindstyle.be.

- Wanneer ontvang ik mijn bestelling?

Van zodra ik de betaling ontvangen heb, maak ik jouw pakketje klaar en breng ik het naar de post. Normaliter ontvang je dan binnen de drie à vijf werkdagen je bestelling. House of mindstyle is niet verantwoordelijk voor de vertraging veroorzaakt bij Bpost.

- Er klopt iets niet met mijn bestelling, wat nu?

Neem contact op met astrid@houseofmindstyle.be en we zoeken samen naar een oplossing.

- Ik heb mijn bestelling ontvangen maar ik ben niet tevreden met mijn bestelling. Kan ik mijn bestelling omruilen?

Je kan je bestelling binnen de 14 kalenderdagen (gerekend vanaf de dag van ontvangst) omruilen. Als je je bestelling wil omruilen, dien je wel een mail te sturen naar astrid@houseofmindstyle.be

 

DISCLAIMER

De tarieven die vermeld worden op deze pagina, gelden enkel voor verzendingen binnen België. Voor verzendingen naar het buitenland gelden andere tarieven. Wil je toch graag bestellen vanuit het buitenland? Mail naar astrid@houseofmindstyle.be

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op House of mindstyle, een onderneming met maatschappelijke zetel te B-3360 Bierbeek, Bremtstraat 4 en met ondernemingsnummer 0741.802.154 (hierna genoemd: ‘House of mindstyle’). Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de website https://www.houseofmindstyle.be/.

1.2 De algemene voorwaarden zoals hier beschreven, worden toegepast op alle bestellingen en verkoopstransacties via de wesbite https://www.houseofmindstyle.be/. Dit met een betrekking op alle goederen en diensten die via deze website worden aangeboden.

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen House of mindstyle en de koper wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. House of mindstyle behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.

2.2 De algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper. Elke opdracht, reservatie of bestelling van de overeengekomen dienst of overeengekomen levering van goederen impliceert de integrale aanvaarding vanwege de koper en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.

Artikel 3. Prijs- en betalingsvoorwaarden

3.1 House of mindstyle vermeldt alle prijzen (inclusief btw) op haar website https://www.houseofmindstyle.be/. Verzendingskosten van goederen zullen hier steeds bij vermeld staan.

House of mindstyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen door te voeren aan haar prijsbeleid zo zij dit nodig acht.

Artikel 4. Levering

4.1 De producten van House of mindstyle worden uitsluitend in België verkocht. Indien de koper uit een ander land wil bestellen, kan die contact opnemen via een schrijven aan astrid@houseofmindstyle.be

4.2 Normaliter ontvang je binnen drie à vijf werkdagen na ontvangst van betaling de bestelling. House of mindstyle is niet verantwoordelijk voor de vertraging veroorzaakt bij Bpost.

Artikel 5. Eigendomsbehoud

5.1 Alle goederen blijven in eigendom van House of mindstyle tot de koper de volledige prijs betaald heeft.

5.2 Indien de betaling achterwege blijft, heeft House of mindstyle het recht om de goederen terug te nemen en dit op kosten van de koper.

Artikel 6. Klachten

6.1 Klachten betreffen gebreken in de geleverde producten dienen schriftelijk aan House of mindstyle te worden bekendgemaakt. Dit zo spoedig mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 7. Omruilingsrecht

7.1 Indien de koper niet tevreden is over zijn bestelling kan hij de aankoop binnen de 14 kalenderdagen (te rekenen vanaf ontvangst van de bestelling) omruilen. De koper dient dit schriftelijk kenbaar te maken via astrid@houseofmindstyle.be.  

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

8.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.